Header image

V školskom roku 2016/2017 realizujeme s podporou Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci programu Erasmus+ mobilitný projekt pre našich žiakov s názvom Experiences – Skills – Opportunities (Skúsenosti – Zručnosti – Príležitosti). Do projektu je zapojených 18 žiakov maturitného štúdia.

 Cieľom je  rozvinúť vedomosti a zručnosti nadobudnuté v škole prostredníctvom práce v reálnych podmienkach podnikov a firiem, získať nové skúsenosti a zručnosti a zdokonaliť sa v komunikácii s odborníkmi v danej oblasti. Na našej škole je odbor Elektrotechnika a Technické lýceum, preto boli potreby tohto projektu zamerané na prácu v oblasti elektrotechniky, automatizácie, informačných a telekomunikačných technológií V rámci zdokonaľovania sa v jazykovej zručnosti (anglický jazyk) majú študenti možnosť zlepšiť svoje vyjadrovacie schopnosti  v odbornej terminológii  - preklad textov a mailov a komunikácia s mentorom v zamestnaní.

Ciele projektu: 

Cieľom projektu v oblasti žiackych stáží je v spolupráci s partnermi – Česká republika, Slovinsko, Litva

  • umožniť študentom aplikovať naučené vedomosti a zručnosti pri riešení reálnych problémov v skutočných firme
  • zlepšiť mäkké zručnosti študentov pri komunikácii so zahraničnými kolegami
  • zlepšiť študentov pri používaní cudzieho jazyka v komunikácii so zahraničnými kolegami
  • zvýšiť pracovnú morálku študentov prostredníctvom ich zaradenia do reálnej prevádzky
  • motivovať študentov v ich ďalšom štúdiu a zvýšiť záujem o štúdium u svojich spolužiakov prostredníctvom šírenia vedomostí, zručností a postojov získaných počas praxe medzi spolužiakmi

Partneri:

Česká republika – Havířov, SPŠ elektrotechnická, pracoviská - PC bazar, Havířov, Havířovská teplárenská společnost, a.s.,   Befraelectronic s.r.o., SPŠE Havířov, GASCONTROL, s r.o.
Slovinsko – Murska Sobota, Srednja poklicna in techniska sola, pracovisko – Kreatorlab v Maribore
Litva – Klaipeda, Vsl Klaipedos laivu statybos ir remonto mokykla

Realizácia mobilít:

Česká republika : 08.11.2016 –  23.11.2016
Slovinsko : 01.03.2017 – 16.03.2017
Litva : 01.03.2017 – 16.03.2017

Diseminácia projektu:

http://www.sselek-havirov.cz/index.php?stranka=projekty_erasmus