Header image

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach v tomto roku organizuje už 9. ročník podujatia s názvom DNI ENERGIÍ. Pretože sme inštitúcia, ktorej záleží na tom, aby sme žili v čistom a zdravom prostredí, snažíme sa aj formou osvety a súťaží šíriť myšlienky šetrenia energií, efektívneho nakladania s nimi a tiež podporovať také spôsoby výroby energie, ktoré majú na naše prostredie najmenej negatívnych vplyvov. 

Termín podujatia:  19.-20.marca 2019

 

Podmienky súťaže:

 

 Hlavná kategória – tvorivá

 1. Vytvoriť jeden animovaný spot na šetrenie energie v domácnosti alebo v škole:
 • dĺžka spotu 20 sekúnd
 • spot musí byť označený menom a priezviskom autora/kolektívu, názvom školy (max. 2 autori)
 • prácu pošlite v elektronickej podobe na adresu vyhlasovateľa súťaže Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 15. marca 2019.
 1. Vytvoriť jednu PPT prezentáciu zameranú na znižovanie spotreby energie v domácnosti alebo vo svojej škole:
 • počet strán max.7, obhajoba prezentácie max. 5 minút
 • práca musí byť označená menom a priezviskom autora/kolektívu, názvom školy (max. 2 autori)
 • práce je potrebné doručiť e-mailom na adresu vyhlasovateľa súťaže Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 15. marca 2019.
 1. Vymyslieť, zhotoviť produkt alebo maketu s tematikou úspory energie v spolupráci so svojimi učiteľmi, spolužiakmi alebo rodičmi, ktorý bude nápaditý a bude finančne nenáročný :
 • veľkosť produktu je obmedzená dopravou, produkt alebo maketu je potrebné priniesť v deň konania súťaže
 • názov makety, produktu, autorov (max. 3 autori) je potrebné nahlásiť na adresu vyhlasovateľa súťaže Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 15. marca 2019.

Vedľajšia kategória - umelecká

Vytvoriť plagát s tematikou ochrany životného prostredia vo formáte PDF, JPG, PNG, minimálna veľkosť A2, nie väčší ako 10 MB: 

 • plagát má byť originálny a kreatívny, vytvorený ľubovoľnou technikou  rôzneho formátu (počítačová grafika, grafický dizajn, koláž)
 • plagát musí byť označený menom a priezviskom autora/kolektívu (max. 2 autori)

      názvom školy a musí byť doručený e-mailom na adresu vyhlasovateľa súťaže

      Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  do 15. marca 2019.

Do súťaže sa môžu zapojiť tímy žiakov zo základných škôl na území mesta a z Košického samosprávneho kraja.

 

Podmienkou vstupu je:

 • vyplnenie registračného formulára on-line alebo zaslanie registračného formulára DOC emailom na adresu  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 08. marca 2019  za svoju školu
 • zastúpenie minimálne jednej práce v hlavnej alebo vedľajšej kategórii súťaže

registračný formulár on-line registračný formulár DOC  

 

Práce žiakov bude hodnotiť komisia zložená z učiteľov odborných predmetov. Hodnotitelia budú posudzovať podľa nasledujúcich kritérií:

 • kreativita práce
 • výstižnosť témy
 • náročnosť, kvalita vyhotovenia

Finalisti budú prezentovať svoje práce v deň konania podujatia.

 

 Leták: 9. ročník podujatia pre ZŠ s názvom DNI ENERGIÍ