Header image
V školskom roku 2007/2008 realizujeme s podporou Národnej agentúry LLP v rámci Leonardo da Vinci učiteľský projekt s názvom Teachers “Know - how“ Exchange within Lifelong Learning (T.E.L.L.). Mobilitný projekt je zameraný na výmenu know - how učiteľov odborných predmetov a následný rozvoj spolupráce s partnerskými školami v 4 krajinách Európskej únie (Fínsko, Nemecko, Slovinsko a Anglicko). Dĺžka pobytu v zahraničí je 1 týždeň - do každej krajiny vycestuje jedna skupina zložená z 2 učiteľov. Budú plniť rovnaký (alebo podobný) program podľa propozícií partnerov v danej krajine.


Hlavné ciele projektu sú:

1. Spolupráca s firmami a podnikmi využívajúcimi IKT, formulácia ich požiadaviek na odborné vzdelanie a prípravu, na zručnosti budúcich zamestnancov tzv. "európsky benchmarking", t.j. postup založený na vzájomnom porovnávaní sa s podobnými inštitúciami akou je naša. Získanie najnovších poznatkov z moderných technológií v oblasti IKT v EU. Výmena skúsenosti v rámci dištančného vzdelávania a pri využívaní e-learningu.
2. Prehĺbenie poznatkov a praktických skúsenosti z oblasti databázových systémov, programovania, počítačových sietí, ich štruktúry a spravovania.
3. Cieľom je overiť uplatnenie poskytovaného vzdelania a konkurencieschopnosť odbornej školy v praxi.


Realizácia mobilít:
Fínsko 07.02.2008 14.02.2008
Nemecko 14.02.2008 21.02.2008
Slovinsko 02.04.2008 09.04.2008
Anglicko 15.04.2008 22.04.2008

Projekt získal ocenenie

Projekt získal ocenenie "Cena kvality v mobilitách Leonardo da Vinci 2009"