Header image
MOBILITNÝ PROJEKT LEONARDO DA VINCI 2007

Kontraktor:
SPŠ ELEKTROTECHNICKÁ, Komenského 44, Košice – SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Partneri – EÚ: 
EDUGO CAMPUS GLORIEUX, t.i. – Gent – BELGICKO
ITÄ-LAPIN OPPIMISKESKUS – Kemijärvi – FÍNSKO - LAPONSKO

Návrh projektu, ktorý podala SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice pod názvom: MOBILITY FOR THE FUTURE – M.F.F. a ktorý zaregistrovala Národná agentúra Leonardo da Vinci v Bratislave pod číslom SK/06/A/F/PL-6011010
bol schválený a je realizovaný v mesiacoch marec - apríl 2007.

Počty účastníkov (žiakov SPŠE) a termíny stáží:
Turnus č.1
Prijímajúca krajina: Belgicko
Komunikačný jazyk: Anglický
Plánované trvanie: 3 týždne
Dátum začiatku prvej stáže/výmeny: 1.3.2007
Dátum konca prvej stáže/výmeny: 24.3.2007
Celkový počet účastníkov: 6 žiakov
Účasť sprevádzajúcej osoby: 1 učiteľ

Turnus č.2
Prijímajúca krajina: Fínsko
Komunikačný jazyk: Anglciký
Plánované trvanie: 3 týždne
Dátum začiatku prvej stáže/výmeny: 12.3.2007
Dátum konca prvej stáže/výmeny: 3.4.2007
Celkový počet účastníkov: 8 žiakov
Účasť sprevádzajúcej osoby: 1 učiteľ

Celkove sa na stážach zúčastňuje 14 žiakov. Na každej stáži v zahraničí je prítomný 1 učiteľ SPŠE ako pedagogický dozor (sprevádzajúca osoba).

Viac informácií o realizovaných stážach v Belgicku a Fínsku už čoskoro tu.