Header image

Streda, 15. Apríl:
- odchod z Košíc o 7.30 hod.
- príchod do partnerskej školy Zespól Szkól Technicznych v Mikolówe
- prijatie u riaditeľky školy p. Gabriela Poloczek
- ubytovanie v školskom internáte v Ornontowiciach

Štvrtok, 16. Apríl:
- prehliadka partnerskej školy v Mikolówe
- absolvovanie výuky poľského jazyka
- rozhovor s výchovnou poradkyňou
- prehliadka mesta Mikolów spojená s návštevou múzea

Piatok, 17. Apríl:
- exkurzia v závode na výrobu katalyzátorov  „Cieramik“ Gliwice
- športové odpoludnie so žiakmi z partnerskej školy

Sobota, 18. Apríl:
- návšteva soľných baní vo Wieliczke
- prehliadka hradu v Krakowe
- prechádzka po historickej časti mesta Krakow

Nedeľa, 19. Apríl:
- absolvovanie turistickej trasy v Ustroni

Pondelok, 20. Apríl:
- prvý deň praxe vo firme AREVA Mikolów (vo firme sa vyrábajú olejové a suché transformátory)
- školenie BoZP
- exkurzia vo firme
- rozdelenie na jednotlivé stanovišťa
- oboznámenie sa s prácou

Utorok, 21. Apríl  - Piatok, 24. Apríl:
- samotná prax : navíjanie drôtov, plechov, izolácie, montáž jednotlivých častí,  kontrola akosti transformátorov
- prítomnosť na pracovisku od 8.00 do 14.00 hod.

Popoludnia:
- trávime na odborných predmetoch v škole, kde absolvujeme ukážkové hodiny a zároveň si môžeme vyskúšať nové technológie, napr. hydrauliku, programovanie robotov, ...
- okrem toho spoznávame žiakov, ktorí nám ochotne venujú svoj voľný čas