Header image

Tento edukačný program je postavený na práci s internetovým kalkulátorom ekologickej stopy školy. Učiteľom poskytuje moderné vyučovacie metódy, námety pre projektové vyučovanie a využitie IKT vo vyučovacom procese. Žiakom sprostredkúva nové vedomosti pomocou hravých aktivít počas samotného vyučovacieho procesu.

Program sa realizuje v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“ a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ekologická stopa školy www.ekostopa.sk

 

Úspechy a ocenenia

Certifikát ekologickej stopy školy za školský rok 2012/2013:

Školskú ekostopu si môžte pozrieť po kliknutí sem a certifikát je dostupný po kliknutí sem.