Header image
V dňoch od 13.marca 2003 do 3.apríla 2003 sa uskutočnila 3 týždenná stáž prvej skupiny v Holandsku (Stadskanaal) v rámci mobilitného projektu LdV nazvaného S.P.O.S.E.

 

Niekoľko postrehov zo stáže:
  • Noorderpoortcollege, Stadskanaal - naša partnerská škola je časťou oblastného vzdelávacieho komplexu škôl v severo-východnom Holandsku, ktorá poskytuje vzdelávanie pre cca 25.000 študentov a má 1.650 zamestnancov. Patrí medzi najväčšie organizácie svojej kategórie a pripravuje svojich študentov pre viac ako 250 rozličných zamestnaní vrátane vzdelávania dospelých. Vzdelávanie je organizované v jednotkách, kde každá z nich má "vlastné vedenie a personál". Sieť škôl Noorderpoortcollege pokrýva celú severnú provinciu v okolí mesta Groningen, má veľmi dobre technické vybavenie, najmodernejšie učebné pomôcky, dobrú spoluprácu s firmami a podnikmi, ktoré sú schopné zabezpečiť odbornú prax pre študentov a bohaté skúsenosti s medzinárodnými projektami.

  • Stáž prebiehala podľa vopred pripraveného plánu, ktorý pripravili naši holandskí partneri po vzájomných konzultáciach s koordinátorom projektu Ing. Štefanom Krištínom. Doprava bola zabezpečená letecky, vlakom a mikrobusom.V Assene nás čakali naši holandskí priatelia. Ubytovanie sme mali v športovo-relaxačnom centre HET PAGEDAL v meste Stadskanaal. Bývali sme v troch veľmi dobre vybavených bungalovoch (kuchyňa, chladnička, kúpelňa, samostatné vykurovanie, televízor, možnosť každodenného využívania plaveckého a relaxačného bazéna). Stravu sme si zabezpečovali sami. Prenajali sme si tri bicykle, aby sme mohli realizovať nákupy potravín (3 km do mesta). Stadskanaal je malé mestečko (13 000 obyvateľov), ktoré nás očarilo svojou architektúrou, krásnymi záhradkami, množstvom kanálov a veľmi milými ľudˇmi. Druhý deň po príchode nás privítali v partnerskej škole Noorderpoortcollege, prezreli sme si všetky priestory školy - učebne, dielne, laboratória. Absolvovali sme kultúrnu a jazykovú prípravu "dutch lessons", ktorá bola pre nás veľmi zaujímavá a užitočná. Prekvapenie nás čakalo na spoločnom obede, na ktorom sa študenti mohli zoznámiť so svojimi tútormi. Každý náš študent mal prideleného jedného staršieho holandského študenta - tútora, ktorý absolvoval polročnú prax v podniku alebo firme. Tu bola prvá väčšia príležitosť otestovať si svoju angličtinu. Po obede nás zobrali na prehliadku mesta, a potom sme navštívili Watertoren (dominanta mesta Stadskanaal - vodná nádrž), z ktorej bola krásna vyhliadka na celé okolie.

  • Študenti pracovali 4 dni v týždni podľa harmonogramu 6 informatici boli rozmiestnení na rôznych miestach na univerzite v Groningene spolu so svojimi tútormi a 3 automatizéri v okolí Stadskanaalu vo firmách. Do práce odchádzali ráno o 7,30 hod a naspäť prichádzali o 17,00 hod. (z okolia Stadskanaalu) resp. 18,00 hod. (z Groningenu). Dopravu zabezpečoval holandský študent Rogier Bykerk mikrobusom, ktorý sme si museli prenajať (Stadskanaal - Groningen asi 1 hod. cesty mikrobusom). Erik Greškovič s Lukášom Pástorom vyrábali plošné spoje, ktoré potom boli otestované vo firme spolupracujúcej s univerzitou v Groningene. Podieľali sa spolu s holandskými tútormi na príprave plošných spojov, ktoré sa použili do robotov, rôznych elektronických zariadení (elektronická kocka - náhrada drevenej kocky pri hre "človeče nehnevaj sa"). Zaujímavý bol prístroj, ktorý zosilňoval rôzne zvuky - umelé ucho, zvukový generátor, ktorý pomocou LED diód zobrazuje intenzitu hlasu a slúži ako pomôcka sluchovo postihnutým, domový zvonček s rôznymi melódiami. Veľmi si pochvaľovali spoluprácu s holandskými tútormi, ktorí boli veľmi ochotní a priateľskí. Boli nadšení sústavnou komunikáciou v angličtine. Mali prístup k internetu. Michal Kaľavský pracoval na oddelení Desktop, ktoré slúži na pomoc ľuďom na univerzite. Ak majú akýkoľvek problém v oblasti softwaru alebo hardwaru, zavolajú na Desktop. Spolu so svojim tútorom pomáhal riešiť tieto problémy. Zapájal sa tiež do vymieňania poškodených častí PC, mal na starosti pripájanie na INTERNET a inštaláciu rôznych druhov softwaru. František Bitto pracoval hlavne pri zabezpečovaní inštalácie WIN 98, 2000, NT. Pomáhal opravovať poškodený hardware a pripravoval ho na použitie pre zamestnancov univerzity v Groningene. Ján Micák pracoval tiež s počítačmi - zabezpečoval ich údržbu a inštaláciu softwaru. Využíval pri tom vo veľkej miere prácu s internetom. Naučil sa tiež veľa nového, čo súvisí s inštaláciou servera. Juraj Gajdoš bol nadšený prácou s hardwarom. Táto oblasť ho vždy veľmi zaujímala a u nás zatiaľ nemal príležitosť si to vyskúšať. Marián Krešák a Ladislav Lorincz pracovali v dvoch rôznych divíziach koncernu AVEBE v okolí Stadskanaalu. Najskôr ich tútori previedli celou prevádzkou a vysvetlili im technológiu výroby. Ide o svetoznámu firmu na spracovanie zemiakov. Zemiakovú múčku využívajú v potravinárskom priemysle, papierníctve, v textilnom priemysle, na kŕmne zmesy pre dobytok. Samozrejme, že prevádzka je plne automatizovaná, všetko sledujú kamery, riadia počítače. Marián mal za úlohu kontrolu a opravu pokazených častí rôznych zariadení, najmä senzorov, spínačov, regulátorov. Najviac ho zaujalo kalibrovanie hydraulických regulátorov prietoku, regulácia otáčok motora, ale aj samotný výrobný proces a systém komunikácie snímačov a regulátorov. Ladislav pracoval v menšej divízii AVEBE. Jednou jeho úlohou bola konštrukcia testeru na motor. Dostal schému zapojenia a konštrukčný plán. Bolo potrebné naučiť sa správne čítať takéto schémy a čo najefektívnejšie navrhnúť rozloženie súčiastok. Naučil sa rozoberať motory, vymieňať ložiská, odskúšať ich. U nás v škole na teoretických hodinách sa naučil teóriu zapájania motorov do hviezdy, trojuholníka. Tu dostal príležitosť odskúšať si to prakticky. Ján Kažimír pracoval v tabakovej spoločnosti Niemeyer v meste Groningen. Pomáhal spolu so svojim tútorom pri modernizácii riadiacich systémov. Išlo o výmenu riadiaceho modulu SIEMENS SIMATIC S5 za modul S7. Hlavným jeho projektom bolo zostavovanie programu pre dotykovú obrazovku. Pri programovaní S7 využíval program ProTool.
    Vo voľných dňoch pre nás pripravili naši holandskí partneri veľmi zaujímavé exkurzie.

  • Návšteva Mayer Werf v Papenburgu. Papenburg je pekné historické mestečko (35 000 obyvateľov) s dlhoročnými tradíciami v stavbe lodí. Leží neďaleko Stadskanaalu v Nemecku. Lodenica funguje od roku 1795. Celý vývoj sme mohli sledovať na filmovej ukážke, ale aj na pedantne pripravenej výstave. Dostali sme sa aj do oboch mohutných dokov, v ktorých sme videli rozpracovanú loď a tiež dokončenú hrubú stavbu lode, ktorá bude o 8-10 mesiacov spustená na vodu. Stavajú tu obrovské luxusné lode pre pasažierov (pre ilustráciu vnútri má 2-podlažné divadlo s kapacitou 1 000 divákov). Cena je približne 400 miliónov EUR. Produkujú aj menšie lode, tankery a transportéry. Veľmi zaujímavý je spôsob prepravy takejto lode. Fabrika sa totiž nachádza uprostred poľa vo vnútrozemí na tej ich rovnej "palacinke" a systém kanálov umožní transport lode do mora.

  • Cestou naspäť sme navštívili unikátne miesto citadelu Bourtange (v Holandsku). Pochádza z 18.storočia a princ Viliam of Orange vybudoval opevnenie pentagon z pieskových múrov, obklopených všadeprítomnými kanálmi. Tadiaľ totiž viedla jediná cesta, ktorá spájala mesto Groningen s Lingen a Westphalia. Všade dookola boli len močiare. Vnútri pevnosti sú krásne starobylé domčeky a veľký dodnes funkčný drevený veterný mlyn. Sú to ich národné kultúrne pamiatky.

  • Spoločná exkurzia vo firme AVEBE. Predviedli nám všetky časti plneautomatizovanej výroby vrátane riadiaceho centra, zásobníkov na zemiaky, čističku odpadových vôd a expedíciu hotových výrobkov. V ten istý deň sme sa dostali aj na morské pobrežie a navštívili sme Nw Statenzijl. Mali sme možnosť vidieť hrádze, systém poldrov a malý priehradný múr so stanicou, ktorá je schopná v prípade potreby čerpať vodu naspäť do mora. Chodili sme po zemi len 70 rokov starej 3m pod úrovňou hladiny mora. Prezreli sme si starý prístav, lode a niektorí z nás hodili do vody pár centov, že sa tam raz určite vrátia.

  • Exkurzia do Eemscentrale - elektráreň má 5 plynových turbín (patria medzi najväčšie na svete) a nachádza sa pri mori neďaleko nemeckých hraníc. Plyn ťažia v provincii Groningen, ale aj dovážajú z Ruska. Eemscentrale produkuje 15 % elektrickej energie v krajine. Napriek tomu, že to bol obrovský kolos, pracuje tam len 60 zamestnancov! Je plne automatizovaná. Manažér nás zaviedol aj do učebne so simulovanou prevádzkou, ktorú si mohli naši študenti vyskúšať. V okolí elektrárne bolo nespočetné množstvo moderných veterných mlynov. Tie umiestňujú len do oblastí riedko osídlených (robia hluk).

  • Návšteva Amsterdamu. Nádherné mesto, zmes ľudí z celého sveta, nekonečne veľa bicyklov a ešte viac kanálov. Jeden deň je na návštevu málo. Najskôr sme si prezreli Rijksmuseum - svetoznáme obrazy Rembrandta (Night Watch), Vermeera, Vincenta Van Gogha,... Prešli sme peši mestom na Dam Center, okolo paláca a Damu. Kúpili sme si lístky na výlet loďou, a tak sme stihli za krátky čas veľa vidieť. Prehliadli sme si celé historické centrum mesta. Pri záverečnom hodnotení odbornej stáže v kruhu holandských priateľov som bola hrdá na našich študentov - na ich dobrú angličtinu, odborné vedomosti, zdravé sebavedomie i novozískané technické zručnosti a tiež na ich celkové vystupovanie.