Header image

Číslo projektu: 2020-1-LV01-KA201-077533

Názov projektu: Audio Textbooks - Help for Challenged Readers and Their Teachers

Logo Erasmus+ EN
Logo Erasmus+ SK
Program: Erasmus+ (Kľúčová akcia 2 - KA2)

Obdobie: od 1.9.2020 do 31.8.2023 (36 mesiacov)

 

Popis projektu:

Projekt sa bude zaoberať vytváraním a používaním učebníc a iných tlačených
materiálov vo formáte Daisy (Digital accessible information system)
ako efektívny spôsob pomoci žiakom so znevýhodnením.

  • Projekt podporuje problémových čitateľov (dyslexia a iné poruchy čítania)
  • Projekt podporuje učiteľov pri vzdelávaní problémových žiakov
  • Projekt bude realizovaný v súlade s Dohovorom o právach osôb so zdravotným
    postihnutím (Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD)
  • Projekt umožňuje dostupnosť učebných materiálov
  • Signatárske krajiny dohovoru musia zabezpečiť rovnaký prístup ku vzdelaniu všetkým žiakom bez ohľadu na ich postihnutie, aby im umožnili rovnaké vzdelanie ako pre ich rovesníkov
  • Daisy integruje tlačený text so  zvukom - čítanie ľudského hlasu alebo strojového hlasu (prevod textu na reč). Žiak môže manipulovať s tlačeným textom a súčasne ho počúvať
  • V neposlednom rade, potreba vyššie uvedených študijných materiálov sa ukázal aj v čase „uzamknutia“ krajín počas obdobia Covid-19

 

Zapojené organizácie :

koordinátor

Latvijas Disleksijas biedriba

LATVIA

Partner

Joniškio r. Skaistgirio gimnazija

Lithuania

Partner

Lietuvos akluju boblioteka

Lithuania

Partner

ZDRUZENJE NA GRAGANI KREATOR KUMANOVO

The Republic of North Macedonia

Partner

DAISY Consortium

Switzerland

Partner

Stredna priemyselna skola elektrotechnicka, Komenskeho 44, Kosice

Slovakia