Header image

Naša škola je zapojená do rozsiahleho projektu, ktorý patrí do programu Erasmus+, s názvom projektu PLEL - Project Learning for better Establishment on Labor market. Je v ňom zapojených 5 škôl z piatich rôznych krajín (Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Slovinsko a Slovensko). Dvojice žiakov, pričom každý žiak z dvojice je z inej krajiny, pracujú spoločne na konkrétnej úlohe (projekte). Pracuje sa priebežne na 60 vlastných prácach.

Súčasťou tohto projektu je aj návšteva zaangažovaných žiakov na spriatelených školách v daných krajinách. Z toho vyplýva, že počas trvania projektu každý žiak pracujúci na svojom projekte navštívi na dobu 7 dní krajinu svojho spoluautora.

Čo sa týka našej školy, tak v týchto dňoch prebehli už 3 takéto výmeny. Okrem toho, že na našej škole v období od 25.11.2018 do 1.12.2018 absolvovala stáž trojica českých študentov, došlo aj k návšteve našich žiakov na školách v zahraničí.

V dňoch od 18.11.2018 do 24.11.2018 boli naši žiaci Zuzana Weberová (3.D), Stanislav Nagy (3.D) a Adam Škrip (3.B) na stáži v poľskom mestečku Mikolów a od 2.12.2018 do 8.12.2018 zasa trojica študentov Csaba Vasiľ (3.B), Dominik Roman (4.D) a Róbert Vangor (4.C) absolvovali stáž v slovinskom mestečku Murska Sobota.

Počas piatich dní svedomito pracovali 6 hodín denne na svojich projektoch. Venovali sa realizácii a zosynchronizovaniu svojich prác so svojimi spoluautormi.

Okrem toho mali popoludňajší voľný čas vyplnený rôznymi spoločnými aktivitami. V Poľsku to bola napríklad návšteva Múzea baníctva Guido, bowling, či laser game.

V Slovinsku to bol bowling, návšteva Vulcania Adventure Park – interaktívna prechádzka vulkánom, prítomnosť na Mikulášskych trhoch v centre mesta Murska Sobota, večerné korčuľovanie, či návšteva prekrásneho mesta Maribor.

Nakoniec sa žiaci vracali domov plní pocitov z dobre vykonanej práce a efektívne využitého času na stáži. Samozrejme, práca na projektoch ešte nekončí, bude trvať až do konca marca. Medzitým ešte čaká ďalšie dve trojice študentov našej školy stáž v Čechách a v Maďarsku. Ale to je už iný príbeh...

Fotografie - Slovinsko

Fotografie - Poľsko