Header image

 

Výsledné poradie uchádzačov je uverejnené na stránke školy www.spseke.sk od 18.05.2022, samostatne pre každý študijný odbor. Prijímacie konanie pre školský rok 2022 /2023 bolo dňa 26.5.2022 ukončené. Odvolania voči neprijatiu, ktoré neboli vyriešené riaditeľom školy v rámci autoremedúry, budú do 10.6.2022 doručené na Odbor školstva KSK. Na študijný odbor 2561 M Informačné a sieťové technológie bolo prijatých vrátane odvolaní 120 uchádzačov, posledný uchádzač prijatý na uvoľnené miesta, ktorý sa odvolal bol v poradí na 174. mieste. Na študijný odbor 2675 M Elektrotechnika bolo prijatých vrátane odvolaní 60 uchádzačov, posledný uchádzač prijatý na uvoľnené miesta, ktorý sa odvolal bol v poradí na 112. mieste.

Druhé kolo prijímacích skúšok z dôvodu naplnenia všetkých voľných miest NEBUDE.

Košický samosprávny kraj podľa §9 ods. 10) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje voľné miesta pre II. kolo  prijímacieho konania na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK pre 1. ročník  v školskom roku 2022/2023: Prehľad voľných miest

Výsledné poradie uchádzačov na maturitné štúdium po prijímacích skúškach

Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2675M Elektrotechnika (k 18.5.2022)
Výsledné poradie po prijímacích skúškach v odbore 2561M Inf. a sieťové technológie (k 18.5.2022)


Výsledné poradie uchádzačov na duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium po prijímacích skúškach

Anonymizované poradie podľa pridelených kódov si môžete pozrieť po kliknutí sem. Všetci uchádzači o štúdium dostanú písomné Rozhodnutie o prijatí/neprijatí doporučeným listom poštou.

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

004227219
DnesDnes743
Tento týždeňTento týždeň11086
Tento mesiacTento mesiac57025
počet návštev od 26.4.2015