Header image

Minulý týždeň, v utorok 17. 10. 2023 čakalo ráno pred prvou vyučovacou hodinou všetkých žiakov a pedagógov milé prekvapenie v podobe zeleného alebo červeného jabĺčka, ktoré dostali pri príchode vo vestibule školy. Týmto spôsobom, ako sa už u nás, na SPŠE, stalo tradíciou, podporila naša škola aj v tomto školskom roku myšlienku Dňa jablka.

A prečo si vlastne pripomíname Deň jablka?

Deň jablka (Apple day), známy aj ako Deň pôvodných odrôd jablka, si každoročne pripomíname 21. októbra. Hlavnou myšlienkou tohto dňa je oslava a zdôrazňovanie bohatej palety odrôd tohto chutného šťavnatého ovocia, no aj to, že práve jablko je symbolom fyzickej, kultúrnej i genetickej pestrosti. Na Slovensku je jablko zároveň symbolom zdravého životného štýlu. Oslavy Dňa jablka sa tak spájajú so Svetovým dňom výživy.

Keďže Deň jablka vyšiel v tomto roku na sobotu a Svetový deň zdravej výživy na pondelok, zdravý začiatok dňa v podobe jabĺčka sme sa rozhodli podporiť v priebehu minulého týždňa. Tento deň sme si tak pripomenuli už v utorok.

       

Utorkové ráno spestrili svojim spolužiakom žiaci zo IV.B a II.F. 

Jabĺčka boli zakúpené z príspevku Združenia rodičov, ktorému chceme touto cestou poďakovať.

Mgr. Melánia Englerová

 

MáJ
17

17.05.24 - 22.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 24.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 23.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 31.05.24

MáJ
21

21.05.24

MáJ
27

27.05.24 - 31.05.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy