Header image

V školskom roku 2023/2024 ukončujeme prácu na 3-ročnom projekte Erasmus+ Audio Textbooks – pomoc pre študentov s poruchami čítania a ich učiteľov ref. č. 2020-1 -LV01-KA201- 077533.  V predchádzajúcom školskom roku  sme sa venovali vytváraniu dvoch manuálov : Manuál pre tvorbu audio učebníc a Manuál pre používanie audio učebníc v školských triedach. Oba manuály sa najskôr písali v anglickom jazyku, cieľom bolo vytvoriť jednotný obsah aj formát, ktorý bol následne preložený do jazyka participujúcej krajiny. Oba manuály sme ako prvá krajina preložili v apríli 2023.

Následne sme mohli plánovať aj semináre, kde sme ukázali ako vytvárať audio učebnice a tiež ako ich využívať na školách. Prvý seminár sme zorganizovali dňa 13.6.2023 pre školských asistentov a špeciálnych pedagógov v priestoroch Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej a sociálnej v Košiciach. Pokračovali sme 14.6.2023 v priestoroch našej školy. Tento deň bolo školenie určené pre rodičov a pedagógov. Oslovení pedagógovia, špeciálni pedagógovia a školskí asistenti pozitívne privítali myšlienku projektu ako podporiť znevýhodnených žiakov v triedach. Veríme ,  že ich tvorba multimediálnych učebníc zaujala, a že podobné projekty budú vytvárať aj na svojich školách.

Mgr. Jozefína Fričová

      

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy