Header image

V pondelok 5. júna naša škola získala poriadnu várku switchov a routrov značky Cisco. Darovala nám ich spoločnosť Slovanet. Tieto sieťové zariadenia budú využité na výučbu predmetov Počítačové siete a Počítačová bezpečnosť. Každý študent tak bude mať k dispozícii plnohodnotné pracovisko zložené z reálnych zariadení používaných v priemysle, na ktorých si bude môcť zlepšovať a overovať svoje vedomosti a zručnosti. Spoločnosti Slovanet ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy