Header image

Plánované VO podľa §117 Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré bude realizované elektronickým prostriedkom EVO.

Verejný obstarávateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice
Názov zákazky: Interiérové vybavenie kabinetov

Druh zákazky: Tovary

Dátum zverejnenia: 13.05.2022

Zoznam prílohovej časti:
Pokyny k plánovanému VO
Príloha 1 – Údaje o záujemcovi
Príloha 2 – Špecifikácia požadovaného tovaru

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy