Header image

Dňa 19.04.2024  sa uskutočnilo regionálne kolo vedomostnej súťaže o Európskej únii pod názvom ,,Mladý Európan 2024“. Súťaže sa zúčastnili tímy študentov z 11 stredných škôl a gymnázií v Košiciach, ktorí si zmerali svoje sily a  vedomosti z oblasti európskej histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ, či významných osobností EÚ a jej členských krajín. Našu školu v tomto 19.ročníku reprezentovali  študenti z II.E triedy : Lenárd Garáj, Martin Haburaj a Mário Staško, ktorí  sa umiestnili na peknom 4.mieste.

         

 

MáJ
17

17.05.24 - 22.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 24.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 23.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 31.05.24

MáJ
21

21.05.24

MáJ
27

27.05.24 - 31.05.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy