Header image

Dňa 12. 2. 2015 prebehlo v Bratislave vyvrcholenie vedomostnej súťaže celoslovenskej Strojárskej olympiády spojenej s Dňom otvorených dverí, kde študenti stredných škôl mohli bližšie spoznať Strojnícku fakultu STU v Bratislave, ako inšpiráciu pre výber vhodnej fakulty, prípadne zaujímavého študijného programu.

Podujatia sa zúčastnilo 36 stredných škôl a celkový počet účastníkov presiahol 900.

Našu školu reprezentovali dvaja študenti , Richard Dominik a Dominik Fedor z II.C triedy.

Súťaž bola tvorená troma kolami. Prvé dve kolá sa uskutočnili cez internet. Prvé kolo malo formu testu a bolo venované otázkam z matematiky a fyziky. Druhé kolo malo tiež formu testu a bolo venované otázkam zo všeobecného strojníctva a otázkam z odboru podľa zamerania práce. V treťom kole bolo úlohou súťažiaceho vypracovať súťažnú prácu na tému v niektorej z oblastí:

  1. Automobily, lode a spaľovacie motory
  2. Energetické strojárstvo, procesná a environmentálna technika
  3. Aplikovaná mechanika a mechatronika
  4. Automatizácia a informatizácia strojov a procesov
  5. Strojárska výroba, manažérstvo kvality, strojárske technológie a materiá

 Celkovo bolo odmenených 15 študentov (3 miesta v každej kategórii) a ich školy. Výhra bola veľmi zaujímavá a motivujúca.

  Študent Škola
1. miesto 300 EUR 600 EUR
2. miesto 200 EUR 400 EUR
3. miesto 100 EUR 200 EUR

 

Naši študenti súťažili v kategórií aplikovaná mechanika a mechatronika, kde Dominik FEDOR obsadil 2. miesto.

Vďaka patrí obidvom naši študentom, ktorí nás úspešne reprezentovali na celoslovenskej Strojárskej olympiáde.

 

 Ing. Jaroslava Richterová

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy