Header image

V školskom roku 2014/2015 sa naša škola, ako jedna z 3 škôl v SR stala členom AAP – Autodesk Academia Program, kde získala certifikát od Autodesku.

Tento certifikát umožňuje certifikovať vybraných študentov v ovládaní grafického programu AutoCAD 2015 , resp. Autodesk Inventor 2015.

 

Autodesk Academia Program vytvára predpoklady rozvíjať spolu s učiteľmi a ich študentmi komunitu, ktorá zaistí integráciu najmodernejších technológií do výučby na školách a podporí realizáciu kreatívnych a inovatívnych nápadov v technickej praxi.

 Výhody certifikátu:

  • Preukazuje systematickú dlhodobú prácu so softvérom na projektoch spracovávaných v rámci projektov v škole,
  • Držiteľ certifikátu má väčšiu šancu na získaní adekvátnej pozície tiež preto, že väčšina projektových tímov pracuje v medzinárodnom prostredí aj pre zahraničnú klientelu, kde preukázanie certifikácie a ďalšieho vzdelávania vrátane práce na konkrétnych projektoch zvyšuje šancu na úspech,
  • Pravosť certifikátu a jeho vlastnenie sa  preukazuje  registráciou v celosvetovej databáze, ktorú  firma udržuje,
  • Získanie certifikátu je prvým stupienkom k vlastnému uplatneniu  na trhu práce. Je dôležité ho  uvádzať  do CV, vrátane práce  na projektoch,
  • Niektoré vysoké školy študentom, ktorí vlastnia certifikát firmy Autodesk, udeľujú zápočet z výuky AutoCAD alebo Inventor, bez toho aby sa aktívne zúčastnili daného predmetu.

  Ing. Jaroslava Richterová

zodpovedná za certifikáciu

 

APR
24

24.04.24 - 26.04.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy