Header image

Dňa 24.4 až 26.4.2024 sa uskutočnila 46. celoštátna prehliadka prác SOČ na SOŠ veterinárnej v Nitre. Z krajského kola SOČ sa podarilo so svojimi projektami postúpiť týmto našim žiakom: Filip Štempel, Adam Krokavec, Lukáš Randuška, Lukáš Vastag, Ján Lechman, Štefan Roderik,  Noel Takács.

Dopravu našich žiakov a odvoz projektov zabezpečil Ing. Zoltán Tóth, ktorý zároveň plnil úlohu „podporného tímu“. 

Naša malá výprava si zo súťaže priniesla tri pekné umiestnenia:

Lukáš Vastag so svojim projektom RC tank s efektmi obsadil 1.miesto v kategórii Elektrotechnika.

Noel Takács so svojim projektom CheqTrack obsadil 2.miesto v kategórii Ekonomika a riadenie.

Filip Štempel so svojim projektom SPACE::LS - analýza kozmických dát obsadil 4.miesto v kategórii Matematika, Fyzika

Študentom gratulujeme k peknému umiestneniu a ďakujeme za reprezentovanie našej školy.

Dúfame, že úspechy starších študentov inšpirujú mladších k tvorbe pekných a úspešných projektov v budúcom školskom roku 2024/2025.

     

 

MáJ
17

17.05.24 - 22.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 24.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 23.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 31.05.24

MáJ
21

21.05.24

MáJ
27

27.05.24 - 31.05.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy