Header image

ĎAKUJEME vám všetkým, že sme spoločne dokázali spojiť ľudí v pozitívnej emócii, ktorej nástrojom bol malý žltý narcis - kvet nádeje.
ĎAKUJEME, že ste nám pomohli, aby sme my mohli pomáhať ďalej - onkologickým pacientom a ich blízkym.

S úprimnou vďakou

spoluorganizátorka Lýdia Dedinská

 

MáJ
17

17.05.24 - 22.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 24.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 23.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 31.05.24

MáJ
21

21.05.24

MáJ
27

27.05.24 - 31.05.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy