Header image

Naši žiaci D. Nalevanko, M. Střeska , D. Ragančok  ( 3.C ) a T. Feterik ( 4.F ) reprezentovali našu školu na 29. ročníku medzinárodnej súťaže AAD 2024, ktorá sa konala 15.3.2024 – 16.3.2024 v Přerove .

Celú súťaž organizuje a technicky zabezpečuje Computer Agency, o.p.s., Brno, s ktorou spolupracujeme ako jedna zo 4 škôl v rámci SR.

Mali sme zastúpenie v kategórii 3D modelovanie a 3D tlač. V kategórii 3D tlač sa súťažilo v tímoch, kde boli 3 žiaci z rôznych škôl. V obidvoch kategóriách boli zaujímavé a neľahké zadania.

Náš študent Dominik Nalevanko spolu so svojim tímom obsadil krásne 1.miesto  -  Diplom

Sme hrdí na našich šikovných žiakov, ktorí tak úspešne reprezentovali Košický kraj a tiež našu školu.

Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii

 Ing. Jaroslava Richterová

 

APR
24

24.04.24 - 26.04.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy