Header image

V pondelok 13.11.2023 navštívil Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú na  Komenského 44 v Košiciach vedúci kultúrneho referátu Nemeckého veľvyslanectva v Bratislave pán Stefan Kruschke.

Pri tejto príležitosti slávnostne odovzdal do rúk riaditeľa školy Ing. Štefana Krištína PASCH-plaketu. Na tejto slávnosti bol prítomný aj koordinátor Centrálneho úradu pre zahraničné školstvo (ZfA) a hlavný koordinátor skúšok DSD na Slovensku, pán Christoph Henßen a koordinátorka pre východné Slovensko, pani Kyra Grewe.

Udelením plakety sa Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach zaradila do medzinárodnej siete škôl PASCHnet, združujúcej viac ako 2000 škôl na celom svete.

Kultúrny referát Nemeckého veľvyslanectva koordinuje nemeckú zahraničnú kultúrnu a vzdelávaciu politiku na Slovensku a úzko spolupracuje s Centrálnym úradom pre zahraničné školstvo (ZfA). Svojou činnosťou podporuje nielen kultúrne vzťahy medzi Nemeckom a Slovenskou republikou, ale aj vyučovanie nemčiny ako cudzieho jazyka.

Pán Stefan Kruschke sa vo svojom príhovore poďakoval riaditeľovi školy za vytvorenie podmienok na vyučovanie nemeckého jazyka. Vyzdvihol rozhodnutie vedenia školy zachovať popri povinnom anglickom jazyku aj vyučovanie nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka na odbornej škole, uvedomujúc si ojedinelý postoj vedenia školy. Podčiarkol pritom žiadané spojenie odbornosti a cudzieho jazyka v profile absolventa strednej školy v zmysle hesla „angličtina je nutnosťou, nemčina výhodou“ („Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus“). Vyučujúcim nemeckého jazyka vyslovil vďaku za ich nasadenie a energiu pri príprave žiakov na medzinárodnú jazykovú skúšku DSD I PRO. Prítomných študentov povzbudil v ich snahe naučiť sa nemecký jazyk a zdôraznil pritom ich lepšie uplatnenie na trhu práce. V závere naznačil podporu pri vyučovaní nemeckého jazyka zo strany nemeckého veľvyslanectva.

Slávnostné odovzdanie plakety obohatil kultúrny program v podaní žiakov školy. Plaketa bude vystavená vo vestibule školy.

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy