Header image

V dňoch 24.10. a 25.10.2023 sa uskutočnil 5.ročník súťaže mladých elektronikov v obci Gbeľany pri Žiline. Táto súťaž je určená pre žiakov prvého a druhého ročníka, ktorí majú záujem a nadanie pre elektroniku a elektrotechniku. Zúčastnilo sa ho 45 súťažiacich z celého Slovenska. Z našej školy sa nominovali žiaci Jakub Šolc (1.G) a Michal Cupják (2.F). Do dejiska konania súťaže, vzdelávacieho strediska KIA, sme došli ráno  24.októbra. Po uvítacom prejave organizátorov (ŠIOV, SSE) súťažiaci dostali na kontrolu súčiastky a schému súťažného zapojenia. Zapojenie pozostávalo z dvoch plošných spojov a súčiastky boli aj typu SMD, čo si u súťažiacich vyžadovalo znalosť identifikácie hodnôt a práce s nimi. Nasledoval obed a po obede sa začala štvorhodinová práca na úspešnom zostavení fungujúceho výrobku. Každé zaváhanie pri spájkovaní alebo strata súčiastky boli hodnotené stratou bodov. Naši žiaci si počínali dobre, zariadenie odovzdali nie síce medzi prvými, ale odovzdali ho funkčné, čo prinieslo najviac bodov. Pre nás prvý deň súťaže končil okolo 17-tej hodiny. Ráno 25. októbra súťaž začínala o 8.30 opäť úvodným slovom s informáciami ohľadom testu a následne samotným testom z oblasti elektroniky a elektrotechniky. Na vypracovanie testu mali súťažiaci 90 minút. Test bol náročný, obsahoval otázky, ktoré sú nad bežný rámec znalostí študentov prvých ročníkov stredných škôl. Správne zodpovedanie otázok si tak vyžadovalo intenzívny záujem o elektroniku a elektrotechniku aj mimo učebných osnov. Vyhrať mohli naozaj len najlepší z najlepších.

Okolo 13-tej hodiny boli všetky body za oba súťažné dni zrátané a prikročilo sa k udeľovaniu cien. Tak trochu s prekvapením sme prijali potešiteľnú informáciu, že na druhom mieste sa umiestnil váš spolužiak z 1.G triedy Jakub Šolc. Získal ocenenie v podobe pohára, diplomu a vecnej ceny. Keďže patril aj medzi najmladších účastníkov, získal aj cenu pre najmladšieho účastníka (rozdiel medzi 2 najmladšími účastníkmi bol len jeden deň). Na popredné umiestnenia ho vyniesli, na jeho vek, naozaj nadpriemerné teoretické znalosti. Náš druhý súťažiaci Michal Cupják skončil na 19. mieste. Po fotení víťazov a rozlúčke s organizátormi sme si ešte prezreli historickú časť Žiliny a pobrali sa vlakom do Košíc.

Môžeme teda gratulovať vašim spolužiakom Jakubovi a Michalovi k úspešnej reprezentácii seba a školy a prajeme im úspechy na ďalších odborných súťažiach so zameraním na elektroniku a elektrotechniku. Na ich príklade je naozaj vidieť, že rozdiel medzi špičkovými odborníkmi nerobia len praktické zručnosti, ale aj hĺbka teoretických znalostí a poznanie princípov a javov v elektrotechnike.

Ing. Peter Psota

        

      

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy