Header image

V utorok a stredu 24.10. a 25.10.2023 sa v priestore telocvične SOŠ informačných technológií na Ostrovského ulici  v Košiciach uskutočnilo podujatie pod záštitou predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku s názvom Správna voľba povolania, kde zúčastnené stredné školy prezentovali svoju ponuku učebných a študijných odborov.  Prezentácia bola určená hlavne pre žiakov základných škôl, ale aj pre rodičov a širokú verejnosť. Stredné školy mali vytvorené svoje priestory na prezentáciu vo forme stánkov, kde žiaci základných škôl mali možnosť sa bližšie informovať o možnostiach štúdia na škole, o prijímacom konaní na školu, o živote na škole a o rôznych iných, aj neformálnych informáciach o škole.

Tohto podujatia sa zúčastnila aj naša škola. Informácie o živote na škole a o možnostiach štúdia na našej škole veľmi atraktívne a zaujímavo podávali počas obidvoch dní Viktória Pipolyová zo IV.A, Patrícia Novotná a Samuel Dzurčanin zo IV.E a Tadeáš Feterik zo IV.F triedy pod dozorom ped. zamestnancov Ing. Marty Greňovej a Ing. Pavla Nemsilu.

Ďakujem spomínaným žiakom a kolegom za príkladnú reprezentáciu školy na tomto podujatí.

Ing. Zoltán Tóth, zástupca RŠ

Fotografie z podujatia nájdete vo fotogalérii.

 

MáJ
17

17.05.24 - 22.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 24.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 23.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 31.05.24

MáJ
21

21.05.24

MáJ
27

27.05.24 - 31.05.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy