Header image

 

Dňa 20.apríla. 2023 sa uskutočnila verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine s názvom „Deň narcisov“. Do tejto zbierky sa aktívne zapojila aj naša škola. Dobrovoľným príspevkom sme mohli  pomôcť chorým onkologickým pacientom a ich rodinám. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí svojimi finančnými príspevkami podporili tento projekt.

Fotografie nájdete vo fotogalérii

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy