Header image

Prepájanie vyučovania s každodenným životom a výmena skúseností, informácií a nápadov sa každoročne počas jarného týždňa pretavuje do podujatia Dni energií, techniky a inovácií. Aj v tomto roku sa naša škola stala opäť jedinečným miestom, ktoré spojilo počas uplynulých dní deti základných škôl v Košiciach, pedagógov, energie a environmentálnu výchovu. Do dvanásteho ročníka podujatia pre žiakov základných škôl 8.ročníka, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 04. – 05.apríla 2023 v spoločenskej miestnosti školy,  sa tento krát zapojilo 170 ,,šetričov“ energií – žiakov a ich pedagógov zo  siedmych základných škôl v Košiciach. Samotné podujatie, ktoré viedli žiaci – prevažne maturanti zo SPŠE sa nieslo v príjemnej atmosfére.

Ako povedal riaditeľ školy: ,,Usilujeme sa žiakom prinášať čo najviac zaujímavých a relevantných zážitkov, ktoré ich naplnia nielen vedomosťami, ale zároveň sa dotknú ich vnútra a umožnia im, aby každý z nich bol schopný zapojiť sa do života v 21. storočí.“ Prítomní ôsmaci si na tomto podujatí zvýšili ekologické povedomie netradičným spôsobom, spoznali a dozvedeli sa o výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov a získali tipy, pomocou ktorých sa ich domácnosť stane šetrnou k životnému prostrediu. Podujatie bolo popretkávané kvízmi, v ktorých účastníci podujatia získali zaujímavé a hodnotné ceny.

Z podujatia všetci odchádzali spokojní s množstvom nových informácií a zážitkov.

Predpoludnie nabité energiou a dobrými nápadmi sa podľa účastníkov podujatia opäť vydarilo.

         

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy