Header image

V dňoch 20. februára až 23. februára prebiehal 39. ročník súťaže ZENIT v elektronike na SPŠ elektrotechnickej, Hálova 16 v Bratislave.

Z krajského kola sa prebojovali na celoštátne kolo z našej školy žiaci z 1.F Michal Cupjak a z 3. A triedy Martin Belej. Za Košický kraj partiu doplnili Peter Borták z Gymnázia Alejová 1 a Sebastián Pitoňák zo SOŠ technickej, Spišská Nová Ves.  Na ceste do Bratislavy ich sprevádzal a odborný dozor viedol Ing. Rastislav Rostáš. Zaslané propozície o súťaži  sľubovali pestrý a nabitý program. Hneď po príchode na miesto a ubytovaní, sa ešte v ten večer žiaci zúčastnili seminára o impulzných obvodoch pre konverziu energie. Seminár bol na vysokej odbornej úrovni, pretože prednášali skúsení odborníci. Praktické ukážky zaujali žiakov a získali predstavu, ako si môžu vytvoriť vlastnú fotovoltaickú elektráreň, ktorá cez menič a striedač  dodáva elektrickú energiu do sústavy NN.

Na druhý deň sa žiaci od 8.00 pustili do návrhov potrebných parametrov pre zadané zapojenie, výpočtom preverovali a nastavovali potrebné parametre cievok, kondenzátorov a plošného spoja. Cieľom zadania projektu bolo vyrobiť menič a powerbanku pre energiu dodávanú solárnym panelom. V poobedňajších hodinách žiaci navrhovali a vyrábali dosku plošného spoja.

Na tretí deň žiakov čakal 2 hodinový teoretický test pozostávajúci z 30 otázok z elektroniky a elektrotechniky. Následne pokračovali v osadzovaní zariadenia a výrobe potrebných cievok pre menič. 

V posledný deň sa naša výprava zúčastnila  exkurzie vo firme Photoneo, ktorá sa zaoberá výrobou 3D skenerov. Žiaci si mohli prezrieť inovatívne metódy optoelektroniky, smart technológie  a riešenie logistiky skladov bez ľudskej manuálnej činnosti. Po návrate na SPŠ o 11.00 boli vyhlásené výsledky súťaže. Žiaci z nášho Košického kraja sa umiestnili takto: 5. miesto kategória A Peter Borták, 12. miesto kategória A Martin Belej, 10. miesto kategória B Michal Cupjak a 11. miesto kategória B Sebastián Pitoňák.

Žiakom gratulujeme k peknému umiestneniu a hlavne k získaniu skúseností a zručností, ktoré budú môcť využiť v ďalších rokoch na podobných typoch súťaží, ale aj pre svoje projekty a zariadenia.

        Matej pri výrobe DPS

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy