Header image

Na stáži v Slovinsku nás je šesť. Hoci sme zo začiatku vo firme nedostali veľa roboty, po pár dňoch sa situácia zlepšila a my sme dostali príležitosť ukázať, čo v nás je. Mohli sme si vyskúšať, aké to je pracovať so skutočnými sieťovými technológiami. Dostali sme ozajstný server, ktorý sme mohli konfigurovať a uplatniť naše teoretické zručnosti v praxi. Myslím, že sme načerpali mnoho užitočných skúseností, ktoré nám pomôžu nielen na škole, ale aj v budúcom živote pri výbere povolania. Boli sme svedkami fungovania firmy HAKL IT, čo v nás zanechalo hlboký dojem. Práca so serverom a lokálnou sieťou nás rozhodne posunula na vyššiu úroveň v našom odbore. 

Boli sme sa pozrieť aj na strednej škole : Srednja poklicna in tehniška šola (SPTŠ)  Murska Sobota, kde sa študuje viacero zameraní.

Prirodzene sme sa počas našej cesty stretli s problémami, no vďaka tímovej práci sme dokázali všetko vyriešiť. Cez víkendy sme mali možnosť vidieť zaujímavé miesta v krajine, ktorá nás hostila. Navštívili sme dve najväčšie mestá Slovinska Ľubľanu a Maribor. Spoznali sme ich históriu a videli veľa zaujímavých historických pamiatok.

Taktiež sme spoznali nových ľudí, nadviazali priateľstvá. Celkovo je pre nás táto stáž prínosom po všetkých stránkach.

Tešíme sa na ďalšie zážitky, ktoré sú ešte pred nami.

                                                                             Marek Horňák 3.B a Ing. Jaroslava Richterová

Fotografie nájdete vo fotogalérii.

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy