Header image

V uplynulom školskom roku sa  naša škola zapojila do veľmi zaujímavého projektu podporovaného KSK s názvom Participatívny rozpočet. Jeho cieľom bolo získať od žiakov informácie o tom, čo by chceli v školskom prostredí zmeniť, či vylepšiť, čo im v škole najviac chýba.

Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý aj našim žiakom ponúkol príležitosť meniť školu k lepšiemu. Títo navrhovali projekty na zlepšenie prostredia diskutovali o rozdelení rozpočtu, aktívne hodnotili a rozhodovali o tom, ktorý návrh je najlepší.

Vzniklo mnoho úžasných projektov, z ktorých si samotní žiaci odhlasovali nákup tlačiarne. Túto sme umiestnili na 2. poschodí a je žiakom k dispozícií bezplatne v učebni 41a.                                                                                                     

Ing. Greňová a víťazný tím 4.D triedy

        

 

MáJ
17

17.05.24 - 22.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 24.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 23.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 31.05.24

MáJ
21

21.05.24

MáJ
27

27.05.24 - 31.05.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy