Header image

7. a 8. 11.2022 sa v Bratislave konalo celoštátne finále súťaže FVAT AMAVET, ktorá je realizovaná pod záštitou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Súťaže sa zúčastnilo až 55 tých najlepších vedátorských projektov z celého Slovenska. Mladí ľudia mali možnosť prezentovať výsledky svojej práce verejnosti a diskutovať s odborníkmi z jednotlivých vedeckých a technických disciplín.

Možnosť prežiť nezabudnuteľné dni v kolektíve seberovných mladých ľudí a nadviazať nové priateľstvá mali aj dvaja naši žiaci Peter Antolik z 4.E a Peter Jaš z 4.F. Po úspešnom zvládnutí krajského kola zabojovali aj v celoštátnom kole. Peter Jaš získal diplom úspešného riešiteľa a Peter Antolik získal hlavnú cenu – postup na prestížnu zahraničnú súťaž MAGMA, ktorá sa bude konať v Barcelone (Španielsko).

Obom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a Petrovi Antolikovi prajeme veľa úspechov v zahraničnej súťaži.

 Ing. Anna Knutelská

      

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy