Header image

Sedemnásti žiaci našej školy, minuloroční aj tohtoroční štvrtáci a študenti VOŠ, si dňa 13.10.2022 v Spoločenskej miestnosti našej školy slávnostne prevzali jazykový certifikát o absolvovaní medzinárodnej jazykovej skúšky Deutsches Sprachdiplom DSD I PRO, ktorý potvrdil ich znalosť v písomnej a ústnej komunikácii na úrovni A2/B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky.

Nemecký jazykový diplom odovzdali našim žiakom a absolventom pán Christoph Henßen (poradca DSD pre Slovensko), pani Kyra Grewe (nemecká lektorka, poradkyňa DSD pre východné Slovensko), pán riaditeľ Ing. Štefan Krištín a vyučujúce nemeckého jazyka, ktoré žiakov na túto náročnú skúšku pripravovali. Jazyková skúška prebieha pod záštitou Konferencie ministrov kultúry a školstva (KMK) Spolkovej republiky Nemecko.

Všetkým našim úspešným kandidátom blahoželáme.                                  PK nemeckého jazyka

   

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy