Header image

V rámci dobrovoľníckych aktivít našej školy chodíme tradične vypomáhať ľuďom bez domova v Centre Oáza v Bernátovciach.

Tento rok dňa 14.10.2022 sme čistili skleníky a rozvážali rašelinu na miesta, ktoré poslúžia opäť na nasledujúcu sezónu k vypestovaniu novej úrody pre klientov Oázy.

Žiaci z 2.A triedy 1. skupina a žiaci z 3.C triedy skupina administrátorov,  veľkou mierou prispeli k tomu , že aj tí , ktorí stratili zmysel života , svojich blízkych a dokonca aj strechu nad hlavou budú môcť aj v budúcom roku pestovať ovocie ,či zeleninu pre vlastnú potrebu.

Všetkým zúčastneným srdečne ďakujeme.

                                                               Andrea Študencová a Michal Safko

      

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy