Header image

Olá“

„Bom dia“

„Boa noite“„Bom apetite“ 

A rôzne iné teraz počúvame vo svojom okolí. Áno, projekt WORKS v rámci programu Erasmus+ (Národná agentúra Erasmus+ pre Vzdelávanie a odbornú prípravu SAAIC) dostal zelenú a my sme pred pár hodinami nastúpili na stáž v zelenom Portugalsku, v meste Barcelos.  

Počas 3 týždňov budeme pracovať v dvoch firmách: Electrocelos a Telecomunicações TSN, kde absolvujeme odbornú prax. Veríme, že nadobudneme široké spektrum vedomostí, zručností v našom odbore, získame nové tvrdé aj mäkké zručnosti, zlepšíme naše komunikačné schopnosti v anglickom jazyku a spoznáme novú kultúru v tomto kúte Európy.

Barcelos, kreatívne mesto remesiel UNESCO sa nachádza v portugalskom regióne Norte. Žije v ňom približne 120 tisíc obyvateľov. Mestom preteká rieka Cávado. Lokalita bola osídlená už v paleolite a pod vládou Rimanov tu bolo stredisko pre okolitý kraj. Zakladajúcu listinu vydal v roku 1140 kráľ Alfonz I. Portugalský.  

Rudo, Lukáš, Šimon, Dano, Mark, Dominik a Ing. Kolembusová

 

MáJ
17

17.05.24 - 22.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 24.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 23.05.24

MáJ
20

20.05.24 - 31.05.24

MáJ
21

21.05.24

MáJ
27

27.05.24 - 31.05.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy