Header image

V rámci výzvy pre stredné školy Košického samosprávneho kraja „Zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti IT pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce“ vyhlásenej ako súčasť projektu SKHU IT EDUCATION,  škola v septembri minulého roku získala 7 edukatívnych LEGO® Education SPIKE™ Prime setov.

Dňa 11.10.2022 bol v univerzitnom vedeckom parku Technicom za účasti zástupcov mesta Košice a Košického samosprávneho kraja projekt slávnostne ukončený. V rámci stretnutia bol odmenený žiak Adam Krokavec(3.A), ako jeden z najaktívnejších žiakov našej školy na robotických súťažiach. Zároveň naša škola obdržala ďalšie 2 rozširujúce stavebnice SPIKE™ Prime. Pomocou nich budú môcť najmä študenti 2.ročníka v odbore IST  vytvárať pokročilejšie štruktúry robotov a naďalej zvyšovať svoj záujem o oblasť technických vied. Lego sety prispejú k oživeniu výučby a skvalitneniu vzdelávania žiakov v oblasti IT.

Ing. Pavol  Nemsila

      

    

 

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy