Header image

Vážení pedagógovia, zamestnanci škôl a školských zariadení,

po prázdninách vás opäť vítam na začiatku nového školského roka. Dúfam, že všetci ste mali možnosť užiť si radostné chvíle, oddýchli ste si od školských povinností a načerpali nové sily, najmä fyzickú a psychickú pohodu pre úspešné zvládnutie ďalšieho školského roka.

Dobrou správou je, že školský rok 2022/2023 začíname slobodne, bez zásadných covidových opatrení. Dúfam, že na školách budeme fungovať aj naďalej tak, ako sme to poznali pred pandémiou. Prajem si, aby aktuálny školský rok priniesol v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma rokmi aj viac osobného kontaktu. Naznačujú to aj slová ministra školstva Branislava Gröhlinga, ktorý v polovici augusta avizoval, že covid sa bude klasifikovať ako bežné ochorenie. Pred začiatkom roka neprebehne testovanie, na škole nebudú povinné ani rúška či respirátory. Ak hlavný hygienik zmení pravidlá nosenia rúšok alebo sprísni pravidlá na základe zhoršenej pandemickej situácie, ministerstvo to zapracuje do pravidiel pre školy.

Teší ma aj zvyšovanie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Konečne bude ocenená vaša dlhodobá snaha o zvýšenie mzdy a náročná práca, ku ktorej poctivo pristupujete. Obzvlášť sme sa o tom mohli presvedčiť v covidových časoch.

Stredné školy v zriaďovateľskej pozícii Košického samosprávneho kraja by mali byť nielen miestom, kde študenti prežívajú väčšinu pracovného dňa, ale aj priestorom, v ktorom sa budú cítiť dobre, slobodne, tvorivo a môžu vyjadriť svoje pocity, obavy a názory. Po období izolácie a v aktuálnych časoch polarizovanej spoločnosti a komplikovaných geopolitických vzťahov je potrebné pracovať so žiakmi najmä po psychickej stránke, ktorá dostala v poslednom období riadne zabrať. Je nevyhnutné rozvíjať práve komunikačné schopnosti a so žiakmi viesť diskusie a debaty, v ktorých majú možnosť vyjadriť svoje názory. Cieľom je, aby sme na našich školách vytvárali komunity, do ktorých žiaci s radosťou prichádzajú, lebo im okrem vedomostí poskytujú aj pocit spolupatričnosti a pochopenia. Vzťahy tvoria základ pre štúdium i prácu – preto je na každom z nás, akým spôsobom prispeje k zlepšeniu klímy na škole.

Chcel by som tiež oceniť učiteľov, ktorí tiež pracujú na zlepšovaní svojej odbornosti. Uplynulý školský rok sa až 121 pedagogických a odborných zamestnancov úspešne zúčastnilo na jazykových kurzoch s cieľom zlepšiť svoje schopnosti. V tejto podpore chce Košický samosprávny kraj pokračovať aj v nadchádzajúcom období. Chcel by som Vás povzbudiť aby ste sa aj v tomto školskom roku zapájali do rôznych projektov, ktoré pomôžu rozvoju vašej školy. 

Želám nám všetkým, aby sa tento školský rok vydaril a aby sme ho mohli prežiť v zdraví.

Ing. Rastislav Trnka

predseda Košického samosprávneho kraja

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy