Header image

Túto otázku sme si kládli, keď naši žiaci na hodinách slovenského jazyka a literatúry, aplikovanej informatiky a etickej výchovy pripravovali pozdravy pre seniorov z domovov dôchodcov v Košiciach.

Za pomoci svojich učiteľov vytvorili našim starkým krásne vianočné kartičky v programe Inscape, slohové práce a básničky na tému „Čaro Vianoc“ a ručne vyrobené pozdravy.

Zmyslom tejto aktivity bolo tiež umožniť žiakom, aby zručnosti, ktoré sa naučili v škole, využili v prospech pomoci druhým.

A výsledok nás príjemne prekvapil.

300 ks obálok s logom školy poteší  seniorov z domovov - VOÚ geriatrický sv. Lukáša, Strojarenská 13  a Denné centrum seniorov, Milosrdenstva 4 v Košiciach

 Ing. Adriana Čekanová

Klub dobrovoľníkov

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy