Header image

V piatok 24. októbra 2014 sa konala celoslovenská súťaž Košický Matboj – súťaž družstiev v riešení matematických úloh, ktorú organizuje občianske združenie STROM v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach.

Naša škola sa tradične do tejto súťaže zapája ako jediná stredná odborná škola.Tento rok nás reprezentovali dve družstvá:

  • družstvo Elektrotechnik v zložení Filip Gurbaľ, Erik Vojtko, Branislav Ševc a Peter Gemeľa
  • družstvo Techlyc v zložení Dominik Matis, Adam Szász, Matúš Tóth a Milan Dratva.

Chlapci podali zodpovedný a bojovný výkon a medzi najlepšími mozgami z Košických a Prešovských gymnázií, z gymnázií zo Sobraniec, Krompách, Gelnice, Michaloviec, Humenného, Popradu, Starej Ľubovne, Rožňavy, Liptovského Mikuláša, a Banskej Bystrice obsadili veľmi pekné umiestnenie. Zo 44 zúčastnených družstiev sa družstvo Elektrotechnik umiestnilo na 21. mieste a družstvo Techlyc na 30. mieste.

Za ich výkon im ďakujeme a sme na nich hrdí.

FOTO: https://seminar.strom.sk/sk/fotky/galeria/

Za PK prírodovedných predmetov koordinátorka akcie RNDr. K. Sedláková.

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy