Header image

Dňa 7.12.2015 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, do ktorého sa zapojilo 12 žiakov. Písomná časť pozostávala z počúvania a čítania s porozumením a gramatického testu. Súčasťou ústnej časti bol opis obrázka a rozhovor na danú tému.

V kategórii 2D sa umiestnili: 

  1. miesto:  Roman Taššik IV.B
  2. miesto:  Lukáš Marikovský III.A
  3. miesto: Lukáš Paugsch   I.A.

V kategórii 2C získal   

  1. miesto  Frederik Olexa  z III.G triedy.    

Do okresného kola postupuje Roman Taššik, do krajského kola Frederik Olexa. 

Víťazom blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa šťastia v okresnom a krajskom kole.

 Jana Kusendová

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy