Header image

V informatickej celoštátnej on-line súťaži iBobor, do ktorej sa zapojilo 66 843 súťažiacich z 982 škôl na Slovensku, súťažilo aj 218 študentov našej školy.  

Dňa 9. novembra 2015 súťažilo v kategórii Junior 185 študentov

a 10. novembra 2015 v kategórii Senior 33 študentov.

 

Úspešnými riešiteľmi celoslovenskej súťaže iBobor v kategórii Junior sa stalo 25 študentov našej školy.

Najlepšie výsledky a ocenenie v kategórii Junior:

Denis Neveloš, 2. C

69,34 bodov, 98. percentil

Boris Dovčík, 1. B

65,67 bodov, 97. percentil

Enrique Granda, 1. B

65,67 bodov, 97. percentil

 

Diplom úspešného riešiteľa celoštátnej súťaže iBobor v kategórii Senior získali 4 študenti našej školy.

Najlepšie výsledky a ocenenie v kategórii Senior:

Erik Starec, 3. G

50,69 bodov, 84. percentil

Gabriel Záviš, 3. D

50,69 bodov, 84. percentil

Martin Značko, 3. D

50,69 bodov, 84. percentil

 

Zoznam všetkých úspešných riešiteľov

Fotogaléria 

Blahoželáme všetkým úspešným riešiteľom.

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa zapojili do celoštátnej  medzinárodnej informatickej on-line súťaže iBobor.

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy