Header image

 Dňa 11. novembra 2015 sme otvorili dvere našej školy všetkým záujemcom o štúdium na našej škole, ich rodičom a aj našim absolventom. Návštevníci si mohli pozrieť učebne a laboratóriá školy, naši študenti s vyučujúcimi pripravili prezentácie školských projektov, ukážky študentských prác, vyučovania a krúžkov. Záujem o akciu bol veľký, čo dokazujú aj fotografie vo fotogalérii.

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy