Header image

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa vo štvrtok 19. novembra stretli podpredsedovia Košického samosprávneho kraja Emil Ďurovčík a István Zachariáš so študentmi zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Symbolické ocenenie prevzalo spolu 29 jednotlivcov a 4 kolektívy.

Ocenenia získali študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy z medzinárodných predmetových olympiád, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity, za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu.

Jedným z ocenených študentov je aj náš študent:

Michal HORŇÁK z III.E

Zoznam ocenených študentov

Článok na stránke KSK

Riaditeľ SPŠE KE ocenil pri rovnakej príležitosti - Dňa študentstva týchto žiakov:

Erik Gajdoš IV. B, Tomáša Nagy IV. B, Branislav Ševc IV. D, Matúš Bender III. F, Adam Laboš II. A, Peter Košč II. E

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy