Header image

V rámci Svetového kozmického týždňa 7. a 8. októbra  sa žiaci vybraných tried našej školy zúčastnili akcií, ktoré pre nás pripravilo  Centrum voľného času – RCM na Strojárenskej ulici v Košiciach.

 

Svetový kozmický týždeň vyhlasuje Organizácia spojených národov od roku 1999, ako pripomenutie si dvoch významných medzníkov v dejinách kozmonautiky  - vypustenie prvej umelej družice sveta Sputnik 1 (4. 10. 1957) a podpísanie Medzinárodnej zmluvy o mierovom využívaní vesmíru, vrátane Mesiaca a iných vesmírnych telies (10.10.1967).

Žiaci prvého ročníka si pozreli zaujímavú výstavu „2M od Kozmu“ (dva metre od kozmu), kde sa prostredníctvom experimentov zoznámili so základnými fyzikálnymi princípmi, ktoré pôsobia na obežnej dráhe Zeme. Výstavka bola interaktívna, žiaci si mohli experimenty s nachystanými pomôckami sami vyskúšať.

Tretiaci si vypočuli prednášku na tému Neznáme kozmické počasie, o ktorom im prednášali hostia z ÚEF SAV: prof. Ing. Karel Kudela, DrSc.,  Ing. Ján Baláž, PhD., RNDr. Pavol Bobík, PhD., Mgr. Ronald Langer a zástupca AÚ SAV.

Žiakom sa výstava aj prednáška páčili. Fotogalériu si môžete pozrieť na adrese http://rcm.sk/wppg_photogallery/gallery68/

Mgr. Viera Vargová

 

APR
24

24.04.24 - 26.04.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy