Header image

Letná škola s Arduinom, ktorej cieľom bolo oboznámiť budúcich prvákov so základmi elektroniky a programovania, sa konala v dňoch 22. júna až 26. júna 2015 pod vedením Ing. Jozefa Gmitera. Akcie sa zúčastnilo 13 žiakov deviateho ročníka základnej školy, ktorí budúci školský rok budú navštevovať našu školu. 

Na záver letnej školy prebehla súťaž v programovaní Arduina, všetci boli skvelí, najlepšie výsledky dosiahlii:
1.) Kategória (profesionáli): 1. miesto – Branislav Beke
2.) Kategória (začiatočníci): 1. miesto – Patrik Barna

Blahoželáme!

Fotogaléria

 

APR
24

24.04.24 - 26.04.24

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy