Header image

Cieľom súťaže NAG 2015 je umožniť študentom stredných a vysokých škôl prezentovať svoje vedomosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci programu Sieťových akadémií Cisco v Slovenskej republike a oceniť najlepších z nich (skupiny aj jednotlivcov).

Jednotliví študenti sa mohli zapojiť do súťaže  v nasledovných kategóriách:

Kategória "HS3"– súťaž družstiev stredných škôl.

Kategória "UNI" – súťaž jednotlivcov – vysokoškolákov aj stredoškolákov.

Našu školu reprezentovali študenti Škrak (3.A), Lukáč (3.A) a Hudzík (4.A). 

Výsledky súťaže

Fotogaléria

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy