Header image

Dňa 12.06.2015 sa konalo slávnostné odovzdávanie Čestných uznaní za dosiahnuté úspechy v informatických a matematických súťažiach pod záštitou Košice IT Valley v priestoroch spoločnosti GlobalLogic (Business Centre, Košice).

Čestné uznania dostali aj študenti našej školy  Jozef Petro a Christopher Stupák II.A, ktorí na súťaži IHRA 2015 – programovanie počítačových hier v kategórii stredné školy získali 1. miesto.

Program prebiehal za prítomností významných osobností oblasti IT, predstaviteľov mesta, korporátnych firiem a zástupcov univerzít.

Ing. Bernarda Kovalčinová

  

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy