Header image

 

Dňa 28. apríla 2015 sa v Košiciach konalo národné kolo medzinárodného projektu Story line approach, ktorého heslom bolo Škola inteligentnej energie na báze obnoviteľných zdrojov energie. Na Slovensku bol projekt riadený občianskym združením SOSNA. Cieľom projektu bolo naučiť žiakov riešiť technické problémy bezprostredne  vyplývajúce z ich oblasti štúdia a získať skúsenosti, ktoré môžu uplatniť vo svojom profesijnom raste.

Na podujatí našu školu úspešne reprezentoval tím študentov III.C triedy. Úspešný riešiteľský tím tvorili: M. Bačo, Z. Gadušová, R. Grus, D. Magula, M. Majný, D. Petráš, T. Rjapoš, M. Sajko, P.Silagyi. Na súťaži predstavili svoje riešenia energeticky úsporných opatrení pre svojho klienta OÚ a MŠ v Kostoľanoch nad Hornádom a súčasne navrhol rekonštrukciu budovy za účelom zväčšenia počtu miest pre budúcich škôlkarov. Riešiteľský tím spolupracoval s odborníkmi z TU KE.

Naši žiaci sa umiestnili na 1. mieste a ako víťazi národného kola prezentovali svoje závery a odporúčania aj na medzinárodnej konferencii v Poľskom meste Legnice, ktorá sa konala 4. 5. 2015 až 6. 5. 2015. Školu na medzinárodnom podujatí reprezentovali žiaci z III.C Tomáš Rjapoš, Richard Grus, Dávid Petráš. 

Článok na web.vucke.sk: Víťazi národného kola ekosúťaže na medzinárodnej konferencii.

 

Študenti pri obhajobe svojej  práce pred odbornou komisiou na národnom kole projektu Story line approach

 Študenti pri obhajobe svojej  práce pred odbornou komisiou na medzinárodnej konferencii v Legnici

Ďalšie fotografie nájdete vo fotogalérii.


No events found


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

003198357
DnesDnes1687
Tento týždeňTento týždeň6500
Tento mesiacTento mesiac24212
počet návštev od 26.4.2015