Header image


V školskom roku 2019/2020 sme doteraz zrealizovali tieto aktivity:

Poskytovanie a rozvoj duálneho odborného vzdelávania v IKT priebežne
V školskom roku 2019/2020 začalo študovať v duálnom pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu spolu 30 prvákov. Na škole tak študuje spolu 81 IT dualistov v 3 ročníkoch pomaturitného štúdia. V minulom školskom roku úspešne ukončilo štúdium absolventskou skúškou 25 študentov. Duálna forma vzdelávania je zabezpečená v partnerskej spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia s.r.o.. 

 

 

Deň otvorených dverí 20.11.2019
V rámci Dňa otvorených dverí na našej škole propagujeme smerom k ZŠ rôzne aktivity najmä praktickými ukážkami možností využitia IT v reálnom živote - konfigurácia sietí, IP telefónia, mikropočítače, programovanie webových stránok a hier. 

 

 

Aktivity v rámci projektu IT Akadémia priebežne
V tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do aktivít testovaním bádateľských zručností, absolvovaním vzdelávania ECDL a Eco-C. Učitelia školy takisto navštevujú inovačné a aktualizačné kurzy pre rozvoj a zatraktívnenie IT vzdelávania. 

 


V školskom roku 2019/2020 ešte pripravujeme:

Popularizačné aktivity pre ZŠ a SŠ v oblasti IKT 12/2019 - 04/2020
V blízkej budúcnosti rozbiehame kurzy Juniverzity zamerané na prácu s mikropočítačmi a sieťovými prvkami. V novom kalendárnom roku pripravujeme pre študentov 10. ročník akcie Dni energií, v rámci ktorej sa budeme okrem propagácie racionálnej spotreby elektrickej energie zameriavať aj na oblasť Internetu vecí a Smart Cities.

 

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy