Header image


V školskom roku 2018/2019 sme doteraz zrealizovali tieto aktivity:

Codeweek - ukážky práce s mikropočítačom Arduino pre IoT 15.10.2018 
V rámci európskeho týždňa programovania sme zorganizovali aktivitu pre 30 študentov základnej školy, na ktorých sa zoznámili s pojmom Internet vecí (IoT), použitím mikropočítačov vo svete internetu a vytvorili jednoduché programy pre riadenie elektronických obvodov pripojených na mikropočítač.

 

Deň otvorených dverí s ukážkami možností využitia IT 21.11.2018
V rámci Dňa otvorených dverí na našej škole propagujeme smerom k ZŠ rôzne aktivity najmä praktickými ukážkami možností využitia IT v reálnom živote - konfigurácia sietí, IP telefónia, mikropočítače, programovanie webových stránok a hier. Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo viac ako 200 žiakov ZŠ so svojimi rodičmi. 

 

Schválenie prijímacieho konania na duálne vzdelávanie pre 30 študentov 16.1.2019 
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa a pedagogickej rady SPŠE elektrotechnická vyhlásila prijímacie konanie do prvého ročníka pomaturitného študjiného odboru 2563Q Počítačové systémy, ktorý je realizovaný duálnou formou v spolupráci so spoločnosťou T-Systems. (link)

 

Juniverzity 02/2019 - 06/2019
Projekt s názvom Juniverzity prináša žiakom ZŠ krátke kurzy, vďaka ktorým sa počas niekoľkých pár stretnutí naučia ovládať robotov, modelovať a tlačiť na 3D tlačiarni, nastavovať operačný systém a domácu WiFi sieť, zapájať elektronické obvody, či postaviť si jednoduchý domáci alarm alebo iný gadget. Okrem zábavných popoludní a nových kamarátstiev si z každého kurzu odnesú aj certifikát, ktorým sa môžu pochváliť doma, či v škole medzi kamarátmi. (link)

 

Aktivity v projekte IT akadémia priebežne
Žiakov školy zapájame do aktivít v rámci projektu IT akadémia najmä formou inovácií vyučovacieho procesu s využitím moderných bádateľských metód s podporou IKT, vzdelávaním učiteľov, ECDL certifikáciou žiakov a v neposlednom rade plánujeme v blízkej dobe vybudovať IoT laboratórium.

 

Súťaž Junior Admin 18.3.2019
V marci 2018 sme zorganizovali súťaž pre žiakov základných škôl v základnej administrácii počítačov a domácich sietí. Študenti mali za úlohu identifikovať komponenty počítača, nainštalovať a nastaviť operačný systém, efektívne vyhľadať informácie na internete, nastaviť domácu WiFi sieť a pracovať s elektronickou poštou. Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov zo 7 základných škôl. Súťaž finančne podporilo združenie Košice IT Valley.

 

Dni energií 2019 19. a 20.3.2019
Deviaty ročník podujatia smerovaného k ZŠ zameraného na rozumné využívanie elektrickej energie. V tomto ročníku sme zaradili do programu aj možnosti využitia robotov v domácnostiach a priemysle. V ďalších rokoch sa chceme zamerať aj na tematiku Smart Cities.

 

 

No events found

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy