Header image

 

Po novom nebude ministerstvo zatvárať školy plošne, na nástup do školy sa nevyžaduje test a pri pozitívnom prípade sa postupuje podľa pravidiel Úradu verejného zdravotníctva.

Od 1.9.2021 sa školy budú riadiť takzvaným „Školským semaforom,“ ktorý poznajú z minulosti.

Test nebude podmienkou na nástup do školy, no pre tých, ktorí majú záujem, rezort poskytne prostredníctvom štátnych hmotných rezerv antigénové testy na dobrovoľné samotestovanie doma.

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič, alebo plnoletý žiak predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Toto vyhlásenie odovzdá žiak pri príchode do školy 2.9.2021 svojmu triednemu učiteľovi. V prípade, ak žiak spĺňa aj podmienky výnimky z karantény, odovzdá aj toto oznámenie svojmu triednemu učiteľovi.

V prípade, ak je žiak ubytovaný v školskom internáte, odovzdá uvedené potvrdenia svojmu vychovávateľovi po príchode do ŠI.

Novinkou je tiež možnosť zisťovania protilátok. Rodič žiaka, alebo plnoletý žiak, ktorý neabsolvoval PCR test bude môcť požiadať všeobecného lekára pre deti a dorast o test na protilátky proti ochoreniu COVID-19 po ukončení 14-dňovej karantény žiaka po kontakte s pozitívnou osobou a aj po pozitívnom výsledku samotestovania Ag testom.

Školy sa nebudú plošne zatvárať ani podľa Covid automatu, ani z rozhodnutia ministerstva. Zatvárať sa budú môcť iba individuálne triedy, ak sa v nich objaví pozitívna osoba. Podľa platných pravidiel ÚVZ SR vtedy idú do karantény osoby, ktoré boli v kontakte s pozitívne testovaným človekom 2 dni pred jeho testovaním. V tomto prípade prejde trieda na dištančnú výučbu, pokým sa neukončí karanténa.

Ministerstvo školstva upozorňuje, že ak bude rodič alebo plnoletý žiak zneužívať, žiakovi môže hroziť komisionálne preskúšanie a škola môže na túto skutočnosť upozorniť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na webe ministerstva https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ sú uverejnené všetky potrebné dokumenty – takzvaný „Školský semafor“.

 

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény

POVINNOSTI RODIČA

Oznam pre cudzie osoby vstupujúce do objektu školy

Písomné vyhlásenie návštevníka školy o bezpríznakovosti

 

 

 

 

 

DEC
5

05.12.22 - 16.12.22

DEC
9

09.12.22 - 16.12.22

DEC
13

13.12.22

DEC
13

13.12.22

DEC
19

19.12.22 - 21.12.22

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

004608655
DnesDnes1998
Tento týždeňTento týždeň13746
Tento mesiacTento mesiac23538
počet návštev od 26.4.2015