Header image

 

                                                

Duálne vzdelávanie na východe Slovenska pripravuje diplomovaných špecialistov pre trh práce. Svoju budúcnosť v IT môžu mladí ľudia začať aj v budúcom školskom roku 2020/2021 - prihlasovanie v odbore Počítačové systémy je spustené. 

Práca v IT firme je lákavá z hľadiska perspektívy, platového ohodnotenia, firemných benefitov aj kariérneho rastu. Maturanti môžu už dnes vyriešiť otázku svojej budúcnosti - prihlásením sa na duálne štúdium Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Košiciach a najväčšej IT firme v kraji T-Systems Slovakia.

Platená prax a garantované miesto

Bezplatné trojročné vyššie odborné štúdium prebieha v priestoroch školy a firmy. Štúdium sa zameriava predovšetkým na prax, v pomere 70:30. Platená prax prebieha v reálnych firemných tímoch. Po úspešnom ukončení štúdia absolvent získa titul Diplomovaný špecialista (DiS) a má garantované pracovné miesto vo firme.

Od polovice januára do 31. mája 2020 je spustené prihlasovanie pre ďalší školský rok 2020/2021. Prijatých bude 30 uchádzačov. 

Trojročné duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov stredných odborných škôl alebo gymnázií. Dôležitou podmienkou pre prijatie je ukončené stredoškolské štúdium s úspešne vykonanou maturitnou skúškou, ktorá nie je staršia ako 5 rokov,” vysvetľuje Štefan Krištín, riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach.

Uchádzač musí zvládnuť osobný pohovor, ktorý overí motiváciu študovať IT, znalosti anglického jazyka a komunikácie. Súčasťou pohovoru je aj test zo základnej orientácie v oblasti informačno-komunikačných technológií.

Priestor pre kariérny rast 

Pomaturitný študijný odbor Počítačové systémy funguje v Košiciach od roku 2013. Doposiaľ ho absolvovalo 84 mladých ľudí a v súčasnosti pripravuje ďalších 80. V T-Systems Slovakia pracuje 74 absolventov na pozíciách ako správcovia sietí, databáz a aplikácií, programátori či projektoví manažéri. Traja absolventi kariérne vyrástli až na inžinierske pozície, takmer 30 ďalších sa uplatnilo na vyšších pozíciách.

Myslím, že duál je skvelou voľbou pre všetkých, ktorí si chcú otvoriť dvere do IT sveta. Veľkým plusom je prístup školiacich, ktorí sa k nám správajú ako k rovnocenným hráčom, všetko zrozumiteľne vysvetlia a sú ochotní pomôcť. Duál ponúka možnosť osobnostného aj kariérneho rastu, ukazuje nám, ako si udržať motiváciu, ktorým smerom sa ďalej vybrať,” hodnotí Lucia Magočová, študentka 2. ročníka.

         

 

SPŠ elektrotechnická v Košiciach

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach je jedna z najväčších stredných škôl v Košickom kraji, v ktorej študuje každoročne viac ako 800 žiakov denného štúdia. Svoju samostatnú históriu si začala škola písať 1. septembra 1967. Dnes patrí k tým školám, o ktorých jej študenti či absolventi hovoria, že má nielen dobré meno, ale i náročné študijné programy v troch ponúkaných študijných oboroch. Jedno s druhým iste súvisí. Absolventi tejto školy sú úspešní tak v ďalšom vysokoškolskom štúdiu, ako aj v zamestnaní. Vedeniu školy sa dlhodobo darí držať krok s dobou a udržiavať si čo najužší kontakt so zamestnávateľmi v regióne. Škola úzko spolupracuje s významnými firmami, ktoré patria k najväčším v oblasti informačných technológií, elektrotechnického priemyslu a elektroenergetiky na východnom Slovensku. Od roku 2007 je Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach členom združenia Košice IT Valley.

Duálne vzdelávanie: 3-ročné vyššie odborné pomaturitné štúdium

Štúdium ponúka spoločnosť T-Systems Slovakia v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach od septembra 2013. Absolventi štúdia sú pripravení na prácu v oblasti správy serverov, operačných systémov, sietí, diskových polí, databáz, aplikácií a iných informačných a komunikačných technológií. Ako prví na Slovensku sa študenti vzdelávajú podľa nemeckého modelu a majú možnosť získať certifikát od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý je rovnocenný titulu absolventov duálu v Nemecku. Duálne vzdelávanie spája teoretické vyučovanie a praktickú prípravu v oblasti IT. Dôraz je kladený na rozvoj tvrdých a mäkkých zručností v rámci rozsiahlej praxe v T-Systems Slovakia. Miera praktického vzdelávania dosahuje až 70 %. Vzdelávanie prebieha v IT laboratóriu v škole a v priestoroch spoločnosti T-Systems Slovakia. Samozrejmosťou je notebook pre študentov počas celého štúdia.

T-Systems Slovakia

Spoločnosť T-Systems Slovakia bola na Slovensku založená v roku 2006, sídli výlučne v Košiciach. Jej cieľom je poskytovať služby outsourcingu informačno-komunikačných (IKT) riešení pre globálnu korporátnu klientelu koncernu Deutsche Telekom AG. Je dcérskou spoločnosťou T-Systems International GmbH, ktorá má sídlo v Nemecku a patrí do globálnej skupiny Deutsche Telekom AG. Spoločnosť využila posledné desaťročie na rast z nuly na druhú najväčšiu IT firmu na Slovensku a druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. T-Systems Slovakia dosiahla v 2019 v Košiciach počet zamestnancov 3 941, čím predstavuje druhé najväčšie centrum podnikových služieb na Slovensku a zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku. 70 % zamestnancov spoločnosti má univerzitné a 30 % stredoškolské vzdelanie. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

OKT
28

28.10.21 - 29.10.21


Logo - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Logo - EÚ - Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja

Logo - operačný program ľudské zdroje

Logo - Systém duálneho vzdelávania

Škola je partnerom národného projektu „DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Naša škola zaviedla a využíva
systém manažérstva kvality 
v odbore
Výchovno-vzdelávacia činnosť.

Politiky kvality

Záväzok vedenia

Vízia školy

003647330
DnesDnes1810
Tento týždeňTento týždeň7513
Tento mesiacTento mesiac48626
počet návštev od 26.4.2015