Stredná priemyselná škola elektrotechnická Komenského 44 040 01 Košice
v spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, Žriedlová 13, Košice

PRIHLÁŠKA NA VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
v duálnej forme podľa zákona 61/2015 Z.z.

Kód a odbor: 2563 Q POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY, školský rok 2023/2024


Doplňujúce informácieProspech podľa koncoročného vysvedčenia v jednotlivých ročníkoch strednej školy
(neuvádzať klasifikáciu zo správania)
P.č. Predmet Ročník
I. II. III. IV. V.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40Klasifikácia EXTERNEJ časti maturitnej skúšky
Externá časť sú testy zo SJL, CUJ, MAT vykonávané naraz v jeden deň na celom Slovensku.
Predmet maturitnej skúšky Úroveň Externá časť
% Percentil